Neue APOSCOPE-Studie: "OTC-Marktanalyse 2018: So tickt das Apothekenteam" | EL PATO Medien GmbH